Kyläkirja

Hauralassa on useita kantatiloja, joiden vaiheita on voitu jäljittää 1500-luvulle saakka. Kylässä on sijainnut myös kappalaisen puustelli, jota ovat asuttaneet useat eri aikojen kirkonmiehet. Vähältä piti, ettei Hauralaan rakennettu myös kirkkoa, sillä Aimalan kirkon jälkeen vesille laskettu pyhimyslautta rantautui ensin Maskun kallioihin. Palosta pelastettujen Pyhän Birgitan ja Pyhän Magdalenan veistosten tehtäväksi oli annettu määrätä kirkon paikka, mutta jostain syystä Maskun kallioita ei hyväksytty, vaan lautta työnnettiin uudelleen vesille, jolloin se päätyi Lempäälän kirkon nykyiseen rantaan.
Kylän myöhempi historia sivuaa merkittävällä tavalla koko valtakunnan historiaa, sillä Suomen itsenäisyyden julistamisen aikaan senaattorina ja valtiovarainministerinä toiminut Juhani Arajärvi omisti siellä Mattilan tilan. Haurala oli tosin Arajärven perheelle pelkkä kesänviettopaikka, sillä maanviljelystä ja karjanhoidosta vastasi palkattu työväki. Kylä ilmeisesti kuitenkin miellytti, sillä siellä sijaitsevat edelleenkin useiden Arajärven sukuun kuuluvien perheiden kesähuvilat. Mainittakoon, että Suomen Tasavallan Presidentin puoliso Pentti Arajärvi on edellä mainitun senaattori Juhani Arajärven veljen pojanpoika. Lisäksi alueella on asunut poikkeuksellisen paljon taiteilijoita, näyttelijöitä ja muita julkisuuden henkilöitä.
Näistä asioista ja paljon muusta kertoo kirja Haurala – Lempäälän vanhin kylä. Hauralan, Hemminkilän, Hietaniemen, Sukkilan ja kanavan eteläpuolen kylähistoriikki, jonka on kirjoittanut toimittaja, tietokirjailija Ritva Mäkelä - monien muidenkin lempääläisten kyläkirjojen tekijä. Hauralan kyläkirja on 168-sivuinen, ja siihen sisältyy runsaasti valokuvia.
HAURALAN KYLÄKIRJAA saa sen tekijältä: Ritva Mäkelä, Kotitie 2 B 5, 37500 Lempäälä, puh. 050 5185010, sähköposti ritva.makela@koti.soon.fi. Kirjan hinta on 32 euroa.