Yhdistys

Hauralan Asukasyhdistys (virallisesti rekisteröity Hauralan Omakotiyhdistys ry nimellä yhditysrekisteriin) on kaikkien alueen asukkaiden yhdistys!

Yhdistyksen hallitus oli jo pitkään miettinyt yhdistyksen käyttönimen uudistusta. Liian helposti omakotiyhdistyksen ajatellaan olevan vain omakotitaloissa asuvien yhdistys. Asukasyhdistyksen katsottiin paremmin kuvaavan kaikkien alueen asukkaiden yhdistystä asumismuodosta riippumatta. Samalla päätettiin uudistaa myös logo ja päädyimme Logomoottori.fi palvelun kokeiluun. Aluksi saimme perinteisiä rakennuksiin perustuvia logoja, mutta yksi graafikko teki täysin erilaisen lähestymisen ihmishahmojen kautta. Hallitus päätti myös logon valinnalla osoittaa uuden tavan ajatella perinteistä Omakotiyhdistystä. Nyt ihmiset ovat selkeämmin toiminnan keskiössä rakennusten sijasta.

Hauralan Asukasyhdistyksen tarkoituksena on toimia Hauralan alueen omakotiasukkaiden yhdyssiteenä, valvoa heidän yhteisiä etujaan sekä edistää terveen, viihtyisän ja luonnonläheisen asumisen mahdollisuuksia Hauralassa.

Yhdistyksen toimialueella on yli 350 taloutta. Omakotiyhdistys ajaa kaikkien alueen asukkaiden asioita. Jäseneksi voi liittyä riippumatta asumismuodosta, kunhan asuu alueella "omassa kodissa".

Yhdistys pyrkii parantamaan kaikkien ikäryhmien asumisoloja kunnostamalla ympäristön lyhteisiä oleskelualueita talkoilla.

Varoja näihin kunnostustöissä tarvittaviin materiaaleihin yms. anomme tarvittaessa omatoimirahan muodossa kunnalta ja sen lisäksi kartutamme yhdistyksen kassaa jäsenmaksuilla.